orn2
 
mollatb
EGGEDAL MØLLE

2 0 1 5

Mølleområdet er åpent for besøk alle helger i juli og halve august fram til og med 16.august.

Fra bryggerhuset kan kjøpes nystekte, vidunderlige vafler og nybrent, deilig kaffe.
· Bill.pris: 60,- (voksne), barn/ungdom under 15 år fri inngang
· Grupper barmarks sesong, 1.jun-1.okt, 50,-

 

Å p n i n g s d a g søndag 28.juni fra kl. 12.00


- Tema gamle skogsredskaper, visning og demonstrasjon.

- Eggedal Bygdekvinnelag serverer rømmegrøt m.m.

- Sigdal og Eggedal Veteranklubb deltar.

- Oppgangssaga og mølla demonstreres.

- Årets maleriutstilling ved Liv S Grønlund i Basolstua.

- Stands med forskjellig salg.

- Møllas Venner har sitt lotteri med flotte gevinster.

Bestilling ved Sigdal og Eggedal Turistservice,

post@sigdal-turist.no
Tlf 32714808

BESØKSADRESSE Eggedal

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

veter

 

 


   

 

 

1  Eggedal aktiemølle

er ei bygdemølle fra 1912. Den blir drevet med vannkraft og alt det opprinnelige maskineriet er bevart og i bruk. Det ble dannet et aksjeselskap i 1910, selskapet bestod av 83 bønder og aksjekapitalen var på kr 12150,-.

Byggingen ble satt i gang og mølla stod ferdig slik at den første sekken med korn ble malt den 29.mars 1912. Mølla var i årlig drift fram til 19.september 1965, da generalforsamlingen besluttet å legge ned driften.

Styret for aksjemølla ville gjerne at mølla skulle bevares og etter hvert ble det til at lærer Sigurd Tveiten kjøpte mølla og den 20 mål store mølleeiendommen.

Sigurd Tveiten, arbeidet for museum i Eggedal og etablerte Tveitensamlingene,  testamenterte senere Eggedal mølle til Sigdal kommune, og fra 2.desember 1987 er det kommunen som er eier. Mølla ble gjenåpnet etter omfattende restaurering i kulturminneåret 1997. Den var da Sigdal kommunes kulturminne.

kart3

 
   
Det er i alt 10 gamle hus på mølleområdet.
         
   
kvernhus

3  Kvernhus,  

opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal, og er fra 1700-tallet. Ved hjelp av kvernkallen blir møllesteinen drevet med vannkraft.

 
   
sag

2  Grimesaga,

oppgangssag fra 1900 som opprinnelig stod  ved elva Grima i nedre Sigdal. Saga er restaurert og blir drevet med vannkraft med et solid vasshjul som driver sagbladene.

 
   
brygg

6  Bryggerhus

fra 1800-tallet fra gården øvre Kopseng i Eggedal. Huset inneholder bl.a. en murt bakarovn der man kan steke inntil 7 - 8 brød i gangen.

 
   
basolstua

9  Basolstugua,

ei lita stue der rosemaleren Per Basol (1887 – 1972) fra Eggedal bodde og arbeidet. I de senere årene er det arrangert kunstutstilling her.

 
   
skole

8  Grønsetskulen,

skolestue fra 1862, opprinnelig fra Greenskogen i nedre Sigdal. Skolen er rikt utstyrt med skolebøker og annet skolemateriell av gammel årgang.

 
     

Andre hus:

 
   

 

7  Kjone

Et lite tømmerhus der man både kunne tørke korn og røyke kjøtt.

 

   

 

5  Stall

Der bøndene satte hesten mens de ventet på at kornet de kom med til mølla ble malt.

     

10  Stabbur

Som i sin tid ble eid av rosemaleren Per Basol.

 
   
Planer

Medlemmer

Gamle bilder

   

Vi har planer sammen med Sigdal og Eggedal Veteranklubb for oppsetting av Bergans Bilverksted på mølleområdet.

Både styret for Tveitensamlingene/Eggedal Mølle(Knut Aabø, leder, Kristin Elvatun, Oddmund Tveiten, Solveig Beckmann), Veteranklubben og Møllas Venner er svært positive til en slik etablering.

Vedr møllas venner så er det en støtteforening som pr i dag teller 95 medlemmer og som har en årlig kontingent på kr 100,- og som gir gratis inngang m/omvisning på alle attraksjonene.

Medlemmer er gjerne funksjonærer på åpningsdagen som er en søndag i månedsskiftet juni/juli, for 2014 regner jeg som sikkert at det blir søndag 29.juni. For øvrig er noen av den «harde kjerne» med og rydder på området og selvfølgelig forbereder åpningsarrangementet.

Møllas Venner har planer om å registrere gamle bilder fra Eggedal og etterhvert publisere dem på en måte, enten gjennom utstillinger, gi ut kalender, lage et hefte eller bok – tiden vil vise.

Vi har investert i en god skanner og et bildebehandlingsprogram og håper på å komme i gang med registreringen vinteren 2013/14

male
sag
liv3