tannhj

 

H I S T O R I K K
ornam
<<

Mot slutten av 1800-tallet drog bøndene i Eggedal til møller lenger syd i bygda for å få malt kornet.

Det var både langt og tidkrevende, slik at de dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med en aksjekapital på kr 12150 ble møllebygningen reist og utstyrt og den 29.mars 1912 ble den første kornsekken malt.

Mølla var i vanlig drift til 1965. Da ble den solgt til Sigurd Tveiten som hadde etablert Tveitensamlingene, et privat museum i Eggedal.
Tveiten testamenterte senere mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune som nå står som eier.


På området er også Grimesaga  -ei oppgangssag fra 1900,ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863 , Basolstua – huset til Per Basol, bygdas  rosemaler og et gammelt bryggerhus med en murt bakerovn.